August 10, 2018

Hydra-Shield คืออะไร????

เต็นท์ KODIAK CANVAS ทำมาจากผ้า Marine Grade Cotton 100% อย่างดีผ่านกระบวนการ Treatment ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า HYDRA-SHIELD ซึ่งเป็นการนำผ้าสั่งทำโดยเฉพาะ (ผ้าที่ได้จากเส้นด้ายนำเส้นได้สองเส้นมาTwisted) และนำมาเคลือบซิลิโคนในขั้นตอนสุดท้าย ท...

Please reload

Our Recent Posts

การเลือกผ้าเต๊นท์สำคัญไฉน!!!!!

August 10, 2018

HYDRA-SHIELD™ คืออะไร

August 10, 2018

1/1
Please reload

 

©2018 by www.kodiakcanvasthailand.com. Proudly created with Wix.com