top of page

รายละเอียดสินค้า

Model : 6160 o ขนาด : กว้าง(W) 2.43เมตร X ยาว(L) 7.62เมตร X สูง(H) 2.28เมตร o เทคโนโลยี Hydra-Shield(100% Cotton Duck) ที่ออกแบบมาให้กันน้ำ แต่ลมยังสามารถผ่านเข้าออกได้ o ออกแบบให้มี 3 ห้อง o ออกแบบความสูง ถึง 2 เมตร ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในเต้นได้อย่างสะดวก o ประตูขนาด รูป "D" 4 ประตู (ด้านหน้า, ด้านหลัง และ ที่ด้านหลังสุดของห้องนอน) o หน้าต่าง 8 บาน ที่สามารถเปิดรับลม มาพร้อมกับมุ้งกันแมลงเข้า o กันสาด (กว้าง 3.65 เมตร X ยาว 2.43 เมตร) o น้ำหนักรวม 79 กิโลกรัม o สามารถจุคนได้ถึง 12 คน o ส่วนหลังคา : 10 oz (Hydra-shield) o ส่วนตัวเต้น : 8.5 oz (Hydra-shield) o ส่วนพื้น : 13.5 oz (ไวนิล) o เหมาะสำหรับการใช้ได้ทุก "ฤดู" (ร้อน, ฝน, ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง จนไปถึงหิมะ)

26 x 8 ft. Grand Cabin with Awning

SKU: 36523641234523
฿73,000.00