top of page

HYDRA-SHIELD™ คืออะไร


Hydra-Shield คืออะไร???? เต็นท์ KODIAK CANVAS ทำมาจากผ้า Marine Grade Cotton 100% อย่างดีผ่านกระบวนการ Treatment ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า HYDRA-SHIELD ซึ่งเป็นการนำผ้าสั่งทำโดยเฉพาะ (ผ้าที่ได้จากเส้นด้ายนำเส้นได้สองเส้นมาTwisted) และนำมาเคลือบซิลิโคนในขั้นตอนสุดท้าย ทำให้ได้ผ้าเต๊นท์ที่มีความแข็งแรงสูง คงทน กันน้ำ ระบายอากาศได้ดี อีกทั้งยังกันเชื้อรา

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page